raelian movement logo_White

About > Honorary guides for Humanity

17. Ward Churchill

Ward Churchill was nominated honorary guide on Feb. 10, 2005, for his antiwar essay “Satya,” which many Americans deemed “insensitive” or “unpatriotic.” Churchill pointed out that the three million people killed in the war in Indochina and those who died in the U.S. invasions of Grenada and Panama were victims of unconscionable governmental decisions. Further, he said indigenous peoples are still subject to genocidal policies. He is a Colorado University professor.

Kunin ang katotohanan

Basahin ang mga mensahe na ibinigay sa amin ng aming mga tagalikha habang nakatagpo si Rael sa UFO noong 1973!

Iba pang mga kaganapan

Sundan mo kami

Akademya ni Rael