50. Yoav Shamir

was nominated Honorary Guide since September 30, 2010 for his controversial viewpoint of Israeli political policies in his documentaries ‘‘Check Point’’ and ‘‘Defamation’’.

His documentaries ‘‘Check Point’’

 

Kunin ang katotohanan

Basahin ang mga mensahe na ibinigay sa amin ng aming mga tagalikha habang nakatagpo si Rael sa UFO noong 1973!

Iba pang mga kaganapan

Sundan mo kami

Akademya ni Rael