50. Yoav Shamir

was nominated Honorary Guide since September 30, 2010 for his controversial viewpoint of Israeli political policies in his documentaries ‘‘Check Point’’ and ‘‘Defamation’’.

His documentaries ‘‘Check Point’’

 

Үнэнийг мэдэж аваарай

1973 онд Раел Үл Мэдэгдэх Нисдэг Биеттэй учрах үеэр биднийг бүтээгч Харийнханаас хүлээн авсан мэдээллийг уншаарай!

Бусад үйл явдлууд

Биднийг дага

Раел Академи