61. Yoram Kaniuk

Yoram Kaniuk was nominated Honorary Guide on October 28, 2011, for his commendable actions of publicly and loudly apostatizing from Judaism and inspiring others to follow. He is a writer of books translated in 25 languages, painter and journalist, living in Tel Aviv, Israel, and married to a Christian woman. His religion status is now “no religion”, like his children, even if considered a Jew by nationality.

Kunin ang katotohanan

Basahin ang mga mensahe na ibinigay sa amin ng aming mga tagalikha habang nakatagpo si Rael sa UFO noong 1973!

Iba pang mga kaganapan

Sundan mo kami

Akademya ni Rael