62. Bradley Manning

Bradley Manning was nominated Honorary Guide on December 20, 2011, for revealing the dirty secrets of the US government which expose despicable acts against humanity. He is a young American, military graded, accused of giving up top-secret defense information to Wikileaks. Some see him as a criminal others as an “alert”.

Kunin ang katotohanan

Basahin ang mga mensahe na ibinigay sa amin ng aming mga tagalikha habang nakatagpo si Rael sa UFO noong 1973!

Iba pang mga kaganapan

Sundan mo kami

Akademya ni Rael