62. Bradley Manning

Bradley Manning was nominated Honorary Guide on December 20, 2011, for revealing the dirty secrets of the US government which expose despicable acts against humanity. He is a young American, military graded, accused of giving up top-secret defense information to Wikileaks. Some see him as a criminal others as an “alert”.

Үнэнийг мэдэхийг хүсч байна уу

1973 онд Раел Үл Мэдэгдэх Нисдэг Биеттэй учрах үеэр авсан биднийг бүтээгч Харийнханы өгсөн мэдээллийг уншаарай!

Бусад үйл явдлууд

Биднийг дага

Раел Академи