raelian movement logo_White

About > Honorary guides for Humanity

62. Chelsea Manning

Chelsea Manning byla 20. prosince 2011 jmenována čestnou průvodkyní za svou odvahu odhalit lidstvu špinavá tajemství vlád.

Získejte pravdu

Přečtěte si poselství, která nám dali naši stvořitelé během Raelova setkání s UFO v roce 1973!

Další události

Sledujte nás

Rael akademie