81. Derek Giardina

was awarded the tittle of Honorary Guide on November 10, 2014 (69 a.H.) for his omission of the God reference while leading the Pledge of Allegiance at his school in USA. He is a perfect example of integrity and non compliance with discriminatory traditions.

Kunin ang katotohanan

Basahin ang mga mensahe na ibinigay sa amin ng aming mga tagalikha habang nakatagpo si Rael sa UFO noong 1973!

Iba pang mga kaganapan

Sundan mo kami

Akademya ni Rael