81. Derek Giardina

was awarded the tittle of Honorary Guide on November 10, 2014 (69 a.H.) for his omission of the God reference while leading the Pledge of Allegiance at his school in USA. He is a perfect example of integrity and non compliance with discriminatory traditions.

Үнэнийг мэдэж аваарай

1973 онд Раел Үл Мэдэгдэх Нисдэг Биеттэй учрах үеэр биднийг бүтээгч Харийнханаас хүлээн авсан мэдээллийг уншаарай!

Бусад үйл явдлууд

Биднийг дага

Раел Академи