81. Derek Giardina

was awarded the tittle of Honorary Guide on November 10, 2014 (69 a.H.) for his omission of the God reference while leading the Pledge of Allegiance at his school in USA. He is a perfect example of integrity and non compliance with discriminatory traditions.

Dozvedieť sa pravdu...

Prečítajte si Posolstvá, ktoré nám naši Stvoritelia poskytli prostredníctvom proroka Raela v roku 1973!

Iné podujatia

Sledovať

Akadémia šťastia