raelian movement logo_White

About > Honorary guides for Humanity

79. Ken O’Keefe

Raelian honorary guide Ken O’Keefe

Ken O’Keefe was awarded the title of Honorary Guide on October 19, 2014, He is an Irish-Palestinian citizen and activist, and former United States Marine who attempted to renounce US citizenship in 2001. He promotes the USA is the number 1 terrorist in the world.

Kunin ang katotohanan

Basahin ang mga mensahe na ibinigay sa amin ng aming mga tagalikha habang nakatagpo si Rael sa UFO noong 1973!

Iba pang mga kaganapan

Sundan mo kami

Akademya ni Rael