raelian movement logo_White

About > Honorary guides for Humanity

79. Ken O’Keefe

Raelian honorary guide Ken O’Keefe

Ken O’Keefe was awarded the title of Honorary Guide on October 19, 2014, He is an Irish-Palestinian citizen and activist, and former United States Marine who attempted to renounce US citizenship in 2001. He promotes the USA is the number 1 terrorist in the world.

Dozvedieť sa pravdu...

Prečítajte si Posolstvá, ktoré nám naši Stvoritelia poskytli prostredníctvom proroka Raela v roku 1973!

Iné podujatia

Sledovať

Akadémia šťastia