79. Ken O’Keefe

was awarded the tittle of Honorary Guide on October 19, 2014 (69 a.H.). He is an Irish-Palestinian citizen and activist and former United States Marine who attempted to renounce US citizenship in 2001. He promotes the USA is the number 1 terrorist in the world.

Үнэнийг мэдэж аваарай

1973 онд Раел Үл Мэдэгдэх Нисдэг Биеттэй учрах үеэр биднийг бүтээгч Харийнханаас хүлээн авсан мэдээллийг уншаарай!

Бусад үйл явдлууд

Биднийг дага

Раел Академи