raelian movement logo_White

About > Honorary guides for Humanity

79. Ken O’Keefe

Raelian honorary guide Ken O’Keefe

Ken O’Keefe was awarded the title of Honorary Guide on October 19, 2014, He is an Irish-Palestinian citizen and activist, and former United States Marine who attempted to renounce US citizenship in 2001. He promotes the USA is the number 1 terrorist in the world.

Үнэнийг мэдэхийг хүсч байна уу

1973 онд Раел Үл Мэдэгдэх Нисдэг Биеттэй учрах үеэр авсан биднийг бүтээгч Харийнханы өгсөн мэдээллийг уншаарай!

Бусад үйл явдлууд

Биднийг дага

Раел Академи