78. Natan Blanc

Natan Blanc was awarded the title of Honorary Guide of Mankind by Rael Maitreya on July, 30th, 2014, because “this young Israeli” is “ready to go to jail for the 8th time for refusing to serve in the Israeli army of occupation and genocide”.

Kunin ang katotohanan

Basahin ang mga mensahe na ibinigay sa amin ng aming mga tagalikha habang nakatagpo si Rael sa UFO noong 1973!

Iba pang mga kaganapan

Sundan mo kami

Akademya ni Rael