78. Natan Blanc

was awarded the title of Honorary Guide of Mankind by Rael Maitreya on July, 30th, 2014 (68 a.H.), because “this young Israeli” is “ready to go to jail for the 8th time for refusing to serve in the Israeli army of occupation and genocide”.

Үнэнийг мэдэж аваарай

1973 онд Раел Үл Мэдэгдэх Нисдэг Биеттэй учрах үеэр биднийг бүтээгч Харийнханаас хүлээн авсан мэдээллийг уншаарай!

Бусад үйл явдлууд

Биднийг дага

Раел Академи