78. Natan Blanc

Natan Blanc was awarded the title of Honorary Guide of Mankind by Rael Maitreya on July, 30th, 2014, because “this young Israeli” is “ready to go to jail for the 8th time for refusing to serve in the Israeli army of occupation and genocide”.

Үнэнийг мэдэхийг хүсч байна уу

1973 онд Раел Үл Мэдэгдэх Нисдэг Биеттэй учрах үеэр авсан биднийг бүтээгч Харийнханы өгсөн мэдээллийг уншаарай!

Бусад үйл явдлууд

Биднийг дага

Раел Академи