78. Natan Blanc

Natan Blanc was awarded the title of Honorary Guide of Mankind by Rael Maitreya on July, 30th, 2014, because “this young Israeli” is “ready to go to jail for the 8th time for refusing to serve in the Israeli army of occupation and genocide”.

Dozvedieť sa pravdu...

Prečítajte si Posolstvá, ktoré nám naši Stvoritelia poskytli prostredníctvom proroka Raela v roku 1973!

Iné podujatia

Sledovať

Akadémia šťastia