48. Timothy Berners-Lee

was nominated Honorary Guide since September 17th, 2010 as the principal inventor of internet and the World Wide Web and for advocating free internet access for all humanity.

Kunin ang katotohanan

Basahin ang mga mensahe na ibinigay sa amin ng aming mga tagalikha habang nakatagpo si Rael sa UFO noong 1973!

Iba pang mga kaganapan

Sundan mo kami

Akademya ni Rael