51. Julian Assange

was nominated Honorary Guide since December 10, 2010, for dedicating his life to make a better world, exposing Governments’ manipulations on his whistle-blower site Wikileaks.

Kunin ang katotohanan

Basahin ang mga mensahe na ibinigay sa amin ng aming mga tagalikha habang nakatagpo si Rael sa UFO noong 1973!

Iba pang mga kaganapan

Sundan mo kami

Akademya ni Rael