59. Louis Farrakhan

was nominated Honorary Guide since June 27, 2011 for his controversial positions on social and political matters including his speech on U.S. and NATO criminal war actions in Libya and Africa. He spook out against Barak Obama and his war policies which favour American interests at the risk of all other nations on Earth. He is the leader of the Chicago, Illinois-based Nation of Islam.

His Interview with Mike Wallace

Kunin ang katotohanan

Basahin ang mga mensahe na ibinigay sa amin ng aming mga tagalikha habang nakatagpo si Rael sa UFO noong 1973!

Iba pang mga kaganapan

Sundan mo kami

Akademya ni Rael