raelian movement logo_White

About > Honorary guides for Humanity

77. Matt Damon

Matt Damon was nominated Honorary Guide on November 25, 2013, by Maitreya Rael, for using his big-screen influence as a famous American actor to help important causes, such as his work concerning clean water for all, or his fight for public education, and above all, for his recent speech endorsing the late historian Howard Zinn’s writing on civil disobedience.

His Speech “The Problem is Civil Obedience

Kunin ang katotohanan

Basahin ang mga mensahe na ibinigay sa amin ng aming mga tagalikha habang nakatagpo si Rael sa UFO noong 1973!

Iba pang mga kaganapan

Sundan mo kami

Akademya ni Rael