3. Michael Jackson

was nominated as honorary guide  in 1992 for his pro-peace and anti-racism songs, especially “Heal the World,” “Who’s Bad?” and “Black or White.” In 1992, Jackson set up the Heal the World Foundation, which focuses on making a safe and healthy development of children a top priority worldwide. The foundation also aims at making the world aware of children’s rights and needs, and to improve humanity by eliminating violence and disease.

Music Video “Heal The World

Kunin ang katotohanan

Basahin ang mga mensahe na ibinigay sa amin ng aming mga tagalikha habang nakatagpo si Rael sa UFO noong 1973!

Iba pang mga kaganapan

Sundan mo kami

Akademya ni Rael