8. Michael Moore

Michael Moore was nominated as an honorary guide on April 21, 2004. His 2002 documentary, “Bowling for Columbine,” depicted the increase of violence and fear in a gun-crazy America and explored underlying attitudes responsible for this negative cultural milieu. He has since then made other thought-provoking, controversial documentaries characterized by a relentless search for truth backed by hard but unpopular facts.

Kunin ang katotohanan

Basahin ang mga mensahe na ibinigay sa amin ng aming mga tagalikha habang nakatagpo si Rael sa UFO noong 1973!

Iba pang mga kaganapan

Sundan mo kami

Akademya ni Rael