byl nominován jako Čestný průvodce 21. dubna 2004. Jeho dokument „Bowling for Columbine“ z roku 2002 zachycuje nárůst násilí a strachu ve zbraňově šílené Americe a zkoumá základní postoje zodpovědné za toto negativní kulturní prostředí. Od té doby natočil další kontroverzní dokumenty provokující k zamyšlení, charakterizované neúnavným hledáním pravdy podložené tvrdými, ale nepopulárními fakty.