raelian movement logo_White

About > Honorary guides for Humanity

8. Michael Moore

Michael Moore byl nominován jako čestný průvodce 21. dubna 2004. Jeho dokument „Bowling for Columbine“ z roku 2002 zachycuje nárůst násilí a strachu ve zbraňově šílené Americe a zkoumá základní postoje zodpovědné za toto negativní kulturní prostředí. Od té doby natočil další kontroverzní dokumenty provokující k zamyšlení, charakterizované neúnavným hledáním pravdy podložené tvrdými, ale nepopulárními fakty.

Získejte pravdu

Přečtěte si poselství, která nám dali naši stvořitelé během Raelova setkání s UFO v roce 1973!

Další události

Sledujte nás

Rael akademie