raelian movement logo_White

About > Honorary guides for Humanity

8. Michael Moore

Michael Moore nominerades som hedersguide den 21 april 2004. Hans dokumentär från 2002, ”Bowling for Columbine”, skildrade ökningen av våld och rädsla i ett vapengalet USA och utforskade underliggande attityder som är ansvariga för denna negativa kulturella miljö. Han har sedan dess gjort andra tankeväckande och kontroversiella dokumentärer som kännetecknas av ett obevekligt sökande efter sanning, uppbackade av hårda men impopulära fakta.

Få reda på sanningen

Läs informationen från våra skapare som Rael fick under sitt UFO-möte 1973!

Andra aktiviteter

Följ oss

Rael Academy