41. Noam Chomsky

was nominated honorary guide on September 30, 2008for his commendable actions aimed at understanding and peace. He is an American linguist, philosopher, cognitive scientist, political activist, author, and lecturer.

Kunin ang katotohanan

Basahin ang mga mensahe na ibinigay sa amin ng aming mga tagalikha habang nakatagpo si Rael sa UFO noong 1973!

Iba pang mga kaganapan

Sundan mo kami

Akademya ni Rael