53. Norman Finkelstein

was nominated Honorary Guide since March 7, 2011 for his sharp and well argued criticism against the State of Israel as well as Israel’s treatment of the Palestinian people.

Kunin ang katotohanan

Basahin ang mga mensahe na ibinigay sa amin ng aming mga tagalikha habang nakatagpo si Rael sa UFO noong 1973!

Iba pang mga kaganapan

Sundan mo kami

Akademya ni Rael