RAEL’S COMMENT:
A very important lesson for Africa…

Kunin ang katotohanan

Basahin ang mga mensahe na ibinigay sa amin ng aming mga tagalikha habang nakatagpo si Rael sa UFO noong 1973!

Iba pang mga kaganapan

Sundan mo kami

Akademya ni Rael

you might also like

1919 Rennes/Toulon heat wave

RAEL’S COMMENT:  No one is responsible except for the sun…

Maitreya’s car at the time of the first encounter

RAEL’S COMMENT:  This was the car I was driving at the time of the first encounter…

Is it really hotter?

RAEL’S COMMENT:  20 years ago it was much warmer…you said warming?

All life matters

RAEL’S COMMENT:  Yes! Precisely in France we love the whole veal head served with a ravigote sauce. And the tongue too!