Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email
Mensen klonen? Ja!

De nieuwe kloontechnologie van vandaag is de eerste stap in de zoektocht naar onsterfelijkheid of eeuwig leven.

Wat vroegere religies pas na de dood beloofden in een mythisch paradijs zal binnenkort een wetenschappelijke realiteit zijn hier op aarde – dit is Raels uitdagende conclusie in een scherp en breed uitgezette overzicht van hoe de wetenschap op het punt staat onze levens te revolutioneren.

Met zeldzame visie schetst Rael details over een verbazingwekkende toekomst waarin onze ontluikende technologie de wereld zal revolutioneren en transformeren. Nanotechnologie zal de landbouw en de zware industrie overbodig maken; super-kunstmatige intelligentie zal snel de menselijke intelligentie overtreffen – en het eeuwige leven zal mogelijk zijn in een computer zonder de noodzaak van een biologisch lichaam! Deze ontwikkelingen zijn geen 22e-eeuwse science fictie. Dit alles zal gebeuren in de komende 20 jaar – en het doel van dit boek is om ons voor te bereiden op een onvoorstelbaar mooie wereld die in een paradijs is veranderd, waar niemand ooit nog zal moeten werken!

RAEL's andere boeken

Andere talen (e-Books)