48. Timothy Berners-Lee

was nominated Honorary Guide since September 17th, 2010 as the principal inventor of internet and the World Wide Web and for advocating free internet access for all humanity.

Да вземем истината

Прочетете посланията, дадени ни от нашите създатели по време на срещата на Rael’s UFO през 1973!

Други събития

Следвайте ни

Академия Раел