raelian movement logo_White

About > Honorary guides for Humanity

47. Georges Soros

Georges Soros was nominated Honorary Guide on September 8, 2010, for his actions to promote and defend human rights. As a billionaire, he is well known for his work in currency speculation and philanthropic activities.

Kunin ang katotohanan

Basahin ang mga mensahe na ibinigay sa amin ng aming mga tagalikha habang nakatagpo si Rael sa UFO noong 1973!

Iba pang mga kaganapan

Sundan mo kami

Akademya ni Rael