raelian movement logo_White

About > Honorary guides for Humanity

47. Georges Soros

Georges Soros was nominated Honorary Guide on September 8, 2010, for his actions to promote and defend human rights. As a billionaire, he is well known for his work in currency speculation and philanthropic activities.

Үнэнийг мэдэхийг хүсч байна уу

1973 онд Раел Үл Мэдэгдэх Нисдэг Биеттэй учрах үеэр авсан биднийг бүтээгч Харийнханы өгсөн мэдээллийг уншаарай!

Бусад үйл явдлууд

Биднийг дага

Раел Академи