raelian movement logo_White

About > Honorary guides for Humanity

52. Illan Pappe

llan Pappe was nominated Honorary Guide on February 26, 2011, for his vision for justice and his declaration regarding the current leaders of Israel as criminals for the many terrible acts against the Palestinian people.

Kunin ang katotohanan

Basahin ang mga mensahe na ibinigay sa amin ng aming mga tagalikha habang nakatagpo si Rael sa UFO noong 1973!

Iba pang mga kaganapan

Sundan mo kami

Akademya ni Rael