raelian movement logo_White

About > Honorary guides for Humanity

52. Illan Pappe

llan Pappe was nominated Honorary Guide on February 26, 2011, for his vision for justice and his declaration regarding the current leaders of Israel as criminals for the many terrible acts against the Palestinian people.

Үнэнийг мэдэхийг хүсч байна уу

1973 онд Раел Үл Мэдэгдэх Нисдэг Биеттэй учрах үеэр авсан биднийг бүтээгч Харийнханы өгсөн мэдээллийг уншаарай!

Бусад үйл явдлууд

Биднийг дага

Раел Академи