raelian movement logo_White

About > Honorary guides for Humanity

76. Karen Hudes

Karen Hudes was nominated Honorary Guide on November 1rst, 2013, by Maitreya Rael, for her revelations about how the financial elite dominates the world, as an economist, who worked for 8 years at the Export-Import Bank of the USA, and for 21 years in the legal department of the World Bank.

Kunin ang katotohanan

Basahin ang mga mensahe na ibinigay sa amin ng aming mga tagalikha habang nakatagpo si Rael sa UFO noong 1973!

Iba pang mga kaganapan

Sundan mo kami

Akademya ni Rael