76. Karen Hudes

was nominated Honorary Guide on November 1rst, 2013 (68 a.H.) by Maitreya Rael, for her revelations about how the financial elite dominates the world, as an economist, who worked for 8 years at the Export Import Bank of the USA, and for 21 years in the legal department of the World Bank.

Үнэнийг мэдэж аваарай

1973 онд Раел Үл Мэдэгдэх Нисдэг Биеттэй учрах үеэр биднийг бүтээгч Харийнханаас хүлээн авсан мэдээллийг уншаарай!

Бусад үйл явдлууд

Биднийг дага

Раел Академи