raelian movement logo_White

About > Honorary guides for Humanity

91. Professeur Emmanuel Kabongo Malu and Dr. Theopile Obenga

Professeur Emmanuel Kabongo Malu and Dr. Theopile Obenga were nominated as Honorary Guide on December 21, 2017, by Maitreya Rael as African academics, for their works to re-establish the truth about colonization in Africa. Indeed, Maitraya Rael nominated them, after watching a video, in which they are both interviewed, and entitled “No White can tell the truth about the history of Africa”.

Kunin ang katotohanan

Basahin ang mga mensahe na ibinigay sa amin ng aming mga tagalikha habang nakatagpo si Rael sa UFO noong 1973!

Iba pang mga kaganapan

Sundan mo kami

Akademya ni Rael