raelian movement logo_White

About > Honorary guides for Humanity

91. Professeur Emmanuel Kabongo Malu and Dr. Theopile Obenga

Professeur Emmanuel Kabongo Malu and Dr. Theopile Obenga were nominated as Honorary Guide on December 21, 2017, by Maitreya Rael as African academics, for their works to re-establish the truth about colonization in Africa. Indeed, Maitraya Rael nominated them, after watching a video, in which they are both interviewed, and entitled “No White can tell the truth about the history of Africa”.

Үнэнийг мэдэхийг хүсч байна уу

1973 онд Раел Үл Мэдэгдэх Нисдэг Биеттэй учрах үеэр авсан биднийг бүтээгч Харийнханы өгсөн мэдээллийг уншаарай!

Бусад үйл явдлууд

Биднийг дага

Раел Академи