raelian movement logo_White

About > Honorary guides for Humanity

70. Rafael Correa

Rafael Correa was nominated for Honorary Guide on September 13, 2012, for granting political asylum to Julian Assange, the leader of Wikileak. The President of Ecuador is also awarded this title for the way he champions truth and justice nationally and internationally, especially for the way the stands up to the bullying economic pressure of the United States and its puppets.

Kunin ang katotohanan

Basahin ang mga mensahe na ibinigay sa amin ng aming mga tagalikha habang nakatagpo si Rael sa UFO noong 1973!

Iba pang mga kaganapan

Sundan mo kami

Akademya ni Rael