70. Rafael Correa

was nominated Honorary Guide on September 13, 2012 ( 67 a.H.) for granting political asylum to Julian Assange, the leader of Wikileak. The President of Ecuador is also awarded this title for the way he champions truth and justice nationally and internationally, especially for the way the stands up to the bullying economic pressure of the United States and their puppets.

Kunin ang katotohanan

Basahin ang mga mensahe na ibinigay sa amin ng aming mga tagalikha habang nakatagpo si Rael sa UFO noong 1973!

Iba pang mga kaganapan

Sundan mo kami

Akademya ni Rael