70. Rafael Correa

was nominated Honorary Guide on September 13, 2012 ( 67 a.H.) for granting political asylum to Julian Assange, the leader of Wikileak. The President of Ecuador is also awarded this title for the way he champions truth and justice nationally and internationally, especially for the way the stands up to the bullying economic pressure of the United States and their puppets.

Үнэнийг мэдэж аваарай

1973 онд Раел Үл Мэдэгдэх Нисдэг Биеттэй учрах үеэр биднийг бүтээгч Харийнханаас хүлээн авсан мэдээллийг уншаарай!

Бусад үйл явдлууд

Биднийг дага

Раел Академи