קבלו את האמת

קראו את המסרים שניתנו לנו על ידי יוצרינו במהלך המפגש של ראל עם העב"ם ב- 1973!

אירועים אחרים

GoTopless Day

Happiness Academy in Kama

Celebration of The Second Encounter

International SexEd Day

First-Encounter-Rael-Yahweh-Dec-13th

Celebration of The First Encounter

עקבו אחרינו

ראל אקדמי

you might also like

77 years ago

RAEL'S COMMENT:  It was a Boeing

Scientists Inserted A Human Brain Gene Into Monkeys

RAEL'S COMMENT:  Wonderful !

EU eases sanctions on Russian oil exports

RAEL'S COMMENT:  This shows how stupid world leaders are, reacting with emotions instead of using their intelligence.

Pushing the limits

RAEL'S COMMENT:  Beautiful ! And pushing the limits of what's acceptable ! No law can be applied as all parts of the sexual organ are …