45. Tsvi Misinai

was nominated honorary guide on August 6th 2009(64) for his powerful actions to prove that Palestinians are Jews converted to Islam. He is  a renowned pioneer of the Isaeli software industry.

Kunin ang katotohanan

Basahin ang mga mensahe na ibinigay sa amin ng aming mga tagalikha habang nakatagpo si Rael sa UFO noong 1973!

Iba pang mga kaganapan

Sundan mo kami

Akademya ni Rael