raelian movement logo_White

About > Honorary guides for Humanity

45. Tsvi Misinai

Tsvi Misinai byl 6. srpna 2009 jmenován čestným průvodcem za své mocné činy, které dokázaly, že Palestinci jsou Židé konvertovaní k islámu. Je uznávaným průkopníkem izraelského softwarového průmyslu.

Získejte pravdu

Přečtěte si poselství, která nám dali naši stvořitelé během Raelova setkání s UFO v roce 1973!

Další události

Sledujte nás

Rael akademie