45. Tsvi Misinai

was nominated honorary guide on August 6th 2009(64) for his powerful actions to prove that Palestinians are Jews converted to Islam. He is  a renowned pioneer of the Isaeli software industry.

Үнэнийг мэдэж аваарай

1973 онд Раел Үл Мэдэгдэх Нисдэг Биеттэй учрах үеэр биднийг бүтээгч Харийнханаас хүлээн авсан мэдээллийг уншаарай!

Бусад үйл явдлууд

Биднийг дага

Раел Академи