95. Dr. Arikana Chihombori Quao

was nominated Honorary Guide on April 30, 2020 by Maitreya Rael fot her unreserved commitment in the fight for the true decolonization and development of Kama.

Sužinokite tiesą

Perskaitykite pranešimus perduotus mums mūsų kūrėjų per Raelį 1973 metais!

Kiti renginiai

Sekite mus

Raelio akademija