95. Dr. Arikana Chihombori Quao

was nominated Honorary Guide on April 30, 2020 by Maitreya Rael fot her unreserved commitment in the fight for the true decolonization and development of Kama.

Få reda på sanningen

Läs informationen från våra skapare som Rael fick under sitt UFO-möte 1973!

Andra aktiviteter

Följ oss

Rael Academy