95. Dr. Arikana Chihombori Quao

was nominated Honorary Guide on April 30, 2020 by Maitreya Rael fot her unreserved commitment in the fight for the true decolonization and development of Kama.

Dozvedieť sa pravdu...

Prečítajte si Posolstvá, ktoré nám naši Stvoritelia poskytli prostredníctvom proroka Raela v roku 1973!

Iné podujatia

Sledovať

Akadémia šťastia