100. Robert F. Kennedy Jr

Robert-F.-Kennedy-Jr.

Robert F. Kennedy Jr was nominated as Honorary Guide on October 22, 2022 by Maitraya Rael, on the same day together with the French professors Christian Perrone and Didier Raoult, for their contribution in bringing alternative perspectives to the alarmist discourse of the governments and media regarding COVID-19 and its alleged vaccines.

Үнэнийг мэдэхийг хүсч байна уу

1973 онд Раел Үл Мэдэгдэх Нисдэг Биеттэй учрах үеэр авсан биднийг бүтээгч Харийнханы өгсөн мэдээллийг уншаарай!

Бусад үйл явдлууд

Биднийг дага

Раел Академи