44. Christine Rabette

Christine Rabette was nominated for honorary guide on may 12, 2009, for her short movie ‘‘Merci’’ The film is about how laughing is contagious.

Her film “Merci

 

Үнэнийг мэдэж аваарай

1973 онд Раел Үл Мэдэгдэх Нисдэг Биеттэй учрах үеэр биднийг бүтээгч Харийнханаас хүлээн авсан мэдээллийг уншаарай!

Бусад үйл явдлууд

Биднийг дага

Раел Академи