80. Dahlia Wafsi

Dahlia Wafsi was awarded the title of Honorary Guide on October 23, 2014, She is an Iraqi-American physician and peace activist. She did a speech in April 2006, address to the Congressional Progressive caucus called ‘’No Justice No Peace!‘’.

Her speech: ‘’No Justice No Peace!‘’

 

Үнэнийг мэдэж аваарай

1973 онд Раел Үл Мэдэгдэх Нисдэг Биеттэй учрах үеэр биднийг бүтээгч Харийнханаас хүлээн авсан мэдээллийг уншаарай!

Бусад үйл явдлууд

Биднийг дага

Раел Академи