80. Dahlia Wafsi

was awarded the tittle of Honorary Guide on October 23, 2014 (69 a.H.). She is an Iraqi-American physician and peace-activist. She did a speech in April 2006, address to the Congressional Progressive caucus call ‘’No Justice No Peace!‘’.

Her speech: ‘’No Justice No Peace!‘’

 

Үнэнийг мэдэж аваарай

1973 онд Раел Үл Мэдэгдэх Нисдэг Биеттэй учрах үеэр биднийг бүтээгч Харийнханаас хүлээн авсан мэдээллийг уншаарай!

Бусад үйл явдлууд

Биднийг дага

Раел Академи