raelian movement logo_White

About > Honorary guides for Humanity

60. John Richard Pilger

John Richard Pilger was nominated Honorary Guide on June 30, 2011, for his sharp criticism of Western policies and his determination to report facts without censorship.

Үнэнийг мэдэхийг хүсч байна уу

1973 онд Раел Үл Мэдэгдэх Нисдэг Биеттэй учрах үеэр авсан биднийг бүтээгч Харийнханы өгсөн мэдээллийг уншаарай!

Бусад үйл явдлууд

Биднийг дага

Раел Академи